User Controls

Shadow Banking ❤̷̸̧̤̺͕̮̮͇̱̺̥̭̈̃̋̐͐̀̏͊̍̒̏͌̉̓̔̕ͅ ✴🇧🇹👤🏛️✴❤̷̸̧̤̺͕̮̮͇̱̺̥̭̈̃̋̐͐̀̏͊̍̒̏͌̉̓̔̕ͅ A Bhutanese Tradition

  1. #1
    Twinkie the kid Tuskegee Airman    འབྲུག་ཡུལ་གནས་པ་རེ་རེ་མུན་སེལ་བཞུགས་ཡོད་པའི་རིང་དོན་དངོས་མཐོང་བའི་གསོ་འགྲོ་གི་ལས་མིན་པ་དང་ལེ་ལག་གི་དོན་དམ་སྦྱོར་བཅད་ཡོད།
    རྒྱལ་སྤྱི་ཚོགས་པ་བྱུང་བའི་ནང་དུ་གཞུང་ལག་ཡོད་པའི་སྐུལ་བསྡུར་སྐུའི་དངོས་མཐོང་མེད་པའི་སྒོ་གསུམ་གྱི་སྒྲིག་འཇུག་རེ་རེ་ལུ་བརྟེན་གྱི་དབྱེ་སྒྲིག་ཡོད།
    རྒྱུ་རེད་གླིང་དུ་གཞུང་སྤྱི་ལོག་དོན་དམ་སྦྱོར་བཅད་མི་རྟག་པར་བསྒྱུར་རྟེན་ནང་གི་ཐོག་ལས་སློབ་གྲྭ་རྒྱུད་པའི་ས ❤̷̸̧̤̺͕̮̮͇̱̺̥̭̈̃̋̐͐̀̏͊̍̒̏͌̉̓̔̕ͅ ✴🇧🇹👤🏛️✴❤̷̸̧̤̺͕̮̮͇̱̺̥̭̈̃̋̐͐̀̏͊̍̒̏͌̉̓̔̕ͅ
Jump to Top